Wycieczki szkolne

OJCOWSKI PARK NARODOWY „Na królewskich ścieżkach”

Ojców: spacer doliną Prądnika, Igła Deotymy, Brama Krakowska, Źródło Miłości, Muzeum Przyrodnicze O.P.N., ruiny zamku królewskiego (XIV w.), Kaplica na wodzie

Pieskowa Skała: zabytkowy zamek i park, Maczuga Herkulesa

Jerzmanowice: Jaskinia Nietoperzowa

Cena – 74 zł od osoby obejmuje: transport, parkingi, obsługę pilota i przewodnika po O.P.N., ubezpieczenie n.n.w.