Wycieczki szkolne

WYŻYNA KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKA „W krainie zamków, skał i piasków pustyni”

1 dzień

Ojcowski Park Narodowy: spacer (ok. 2 godz.) Doliną Prądnika: Igła Deotymy, Brama Krakowska, Źródło Miłości, Grota Łokietka lub Jaskinia Ciemna, ruiny zamku Królewskiego (XIV w.), Kaplica na wodzie

Pieskowa Skała: zabytkowy zamek i park, Maczuga Herkulesa

Jerzmanowice: Jaskinia Nietoperzowa (tam kręcono „Ogniem i Mieczem”)

Pustynia Błędowska: największy w Europie obszar lotnych piasków

Ogrodzieniec: ruiny największej warowni jurajskiej


2 dzień

Częstochowa: Sanktuarium Jasnogórskie, Kościół i Klasztor O.O. Paulinów, Skarbiec , Arsenał, Muzeum 600 – lecia, Sala Rycerska, wejście na wieżę, czas wolny

Olsztyn: ruiny zamku – unikalny w skali europejskiej przykład warowni skalno - wyżynnej typu jaskiniowego

Źródła Wiercicy: źródła krasowe o charakterze wywierzyska

Mirów, Bobolice: przejście ok. 1 - 2 godz. malowniczą trasa ze skałkami ostańcowymi połączone ze zwiedzaniem zamków

Podlesice: zespół skałek wapiennych – wejście na Górę Zborów


Cena – 170 zł od osoby obejmuje: transport, parkingi, nocleg, pilot wycieczki, ubezpieczenie n.n.w.

Uwaga: należy zabrać wygodne obuwie, odzież przeciwdeszczową