Wycieczki szkolne

ZAMOŚĆ + ROZTOCZE - „Kraina magnatów i nieskażonej natury ”

Rebizanty: rez. krajobrazowy „Nad Tanwią” (wodospady, meandry) – spacer ok. 1 godziny

Zamość: perła polskiego renesansu, Rynek, kamieniczki, Ratusz, Katedra, mury obronne, „Twierdza Zamość”, Arsenał Miejski – Muzeum Broni, Rotunda, ogród zoologiczny (po renowacji)

Zwierzyniec – Roztoczański Park Narodowy: Muzeum Przyrodnicze Roztoczańskiego Parku Narodowego
z prezentacją multimedialną, pomnik szarańczy, kościołek na wodzie, stawy Echo – spacer ścieżką edukacyjną

Górecko Kościelne: przejście piesze ścieżką dydaktyczną (ok.1-1,5 godz.) na Bukową Górę kościół św. Stanisława, aleja dębowa, kaplica na wodzie

Cena – 54 zł od osoby obejmuje: transport, parkingi, obsługę przewodnicką, ubezpieczenie n.n.w.